Week van het Geld: Liever 3 goede vrienden dan 1.000 euro

Kinderen verkiezen drie goede vrienden boven het verkrijgen van € 1.000. Die uitkomst en meer verrassende conclusies konden worden getrokken uit een onderzoek dat werd gevoerd onder basisschoolleerlingen. Dat onderzoek vond plaats in het kader van de Week van het Geld.

“Wanneer ben je rijk?”

Bewust omgaan met geld en bewust worden van de waarde van geld. Met andere woorden: “Wanneer ben je rijk?” Dat is het thema waar het tijdens de Week van het Geld (12 tot en met 16 maart) omdraait. Speciaal voor deze week werden basisschoolleerlingen van  groep 5 tot en met 8 (8 tot 12 jaar) bevraagd. Er kwamen soms opmerkelijke conclusies uit.

 

3 Goede vrienden of € 1.000?

Wat heb je liever? Veel geld of goede vrienden? Daar zijn basisschoolleerlingen duidelijk over. Het merendeel geeft aan liever drie goede vrienden te hebben dan 1.000 euro. Ook geeft ruim 44% van de leerlingen aan zich rijk te voelen.

Slechts een kwart denkt dat geld echt gelukkig maakt.

 

Geldzaken en ouders

Geld wordt veel besproken. Ruim negen op de tien kinderen praten over geldzaken met hun ouders. De helft van de kinderen mag zelf beslissen waar ze hun geld aan uitgeven en de meeste kinderen doen dit aan speelgoed, gevolgd door snoep en computerspellen.

Een derde van de ondervraagde kinderen krijgt zakgeld niet contant, maar automatisch op een rekening gestort.

De hoogte van dat zakgeld loopt wel eens uiteen. Er zijn kinderen die € 0,50 per week krijgen tegenover kinderen die zo € 10 tot € 20 per maand aan zakgeld krijgen. Veel lijkt af te hangen van de leeftijd.

Want gemiddeld ontvangen leerlingen uit groep 5 € 6,80 in de maand, terwijl leerlingen in groep 8 € 11,10 per maand krijgen.

Driekwart van de kinderen bewaart het geld in een spaarpot. Veertig procent bewaart het geld (soms naast een spaarpotje) ook op de bank.

 

Werken voor je geld?

De helft van de kinderen (48% uit het onderzoekt) werkt voor geld. Zo laten ze de hond uit, wassen ze de auto of doen ze boodschappen.

Dit is minder dan in 2011, toen 61% van de kinderen nog “bijkluste”.

Van de kinderen die dit in 2018 doen, doet een op de vijf kinderen dit wekelijks een keer. In groep 5 levert een gemiddeld klusje € 1,60 op. Leerlingen in groep 8 strijken € 2,70 per klusje op.

 

Andere leuke conclusies uit het onderzoek

Hieronder volgen nog enkele andere interessante conclusies uit het onderzoek:

  • 75% van de kinderen vindt dat hij of zij goed met geld om kan gaan
  • De helft van alle ondervraagde kinderen heeft weleens iets gekocht waar het later spijt van kreeg
  • 80% van de kinderen in groep 5 tot en met 8 krijgt zakgeld, waarvan het merendeel dit wekelijks ontvangt
  • Kinderen in groep 7 en 8 krijgen vaker hun geld op een bankrekening gestort dan kinderen in groep 5 en 6, die het vaker contant krijgen.

 

Stelling: € 10 zakgeld in de week voor een kind op de basisschool is veel te veel.

Laat hieronder je reactie achter.